Sunday, 7 July 2013

致全体2012年毕业班同学


致全体2012年毕业班同学:
请于14.07.2013(星期日)上午十时半在本校多元化礼堂向2012年六年级各班班任领取2012年毕业特刊。
谢谢。

老街场华小 启

邀请出席2012年度UPSR奖励金颁发仪式


2012年UPSR奖励金名单


2012年UPSR奖励金名单

1 曾钰淇 CHEN YIK QI 6M 7A
2 周芊茹 CHEW QIAN RU 6M 7A
3 黄莞莙 FLONA WONG WAN JUN 6M 7A
4 丘湘婷 KEW XIANG TING 6M 7A
5 李铠伯 LEE KAI BO 6M 7A
6 林芯如 LIM XIN JOE 6M 7A
7 陈柏航 TAN PEK HAN 6M 7A
8 张钰琪 TEOH YEW KEE 6M 7A
9 陈颍杉 CHEN YING SHAN 6M 6A
10 许颖健 JEREMY KHAW YING JIAN 6M 6A
11 许盈绚 KHOR YING XUAN 6M 6A
12 关伊庭 KWANG YI TING 6M 6A
13 黎任棋 LAI JEN KHEE 6M 6A
14 刘俐妤 LAU LIYI 6M 6A
15 李佩霓 LEE PEI NI 6M 6A
16 林易泽 LIM YI ZE 6M 6A
17 刘佳纤 LOW CHIA CHIAN 6M 6A
18 刘粮醅 LOW LEONG POEY 6M 6A
19 黄羽能 NG YU NENG 6M 6A
20 黄洁仪 OOI JIE YI 6M 6A
21 潘汶晶 PUN BOON JING 6M 6A
22 张雨浓 TEOH YU NONG 6M 6A
23 郑翠怡 ZHEN CHUI YEE 6M 6A
24 刘添杨 LOW TIAN YANG 6K 6A
25 陈衍楷 ANDREW TAN YEN KHAI 6M 5A
26 詹淮喻 CHIAM HUAI YU 6M 5A
27 高烽展 DERICK KOR FENG ZHAN 6M 5A
28 杨羽雯 EVEN YUNG 6M 5A
29 韩慈蔚 HON CHUER WEI 6M 5A
30 韩汶君 HUNG SHIVEN 6M 5A
31 邱子芸 KHOO JE VIN 6M 5A
32 梁贻薇 NEOH YI WEI 6M 5A
33 黄传政 NG CHUAN ZHENG 6M 5A
34 谭伊能 TAM YINENG 6M 5A
35 陈建其 TAN KEAN QI 6M 5A
36 黄绮雯 WONG QI WEN 6M 5A
37 马诗琪 BEE SOO GEE 6K 5A
38 凯 如 KHAIRULANWAR 6K 5A
39 许智森 KHOR CHI SEN 6K 5A
40 方永鸿 ONG YONG HONG 6K 5A
41 傅淑霞 POH SHWU SHYA 6K 5A
42 曾国勋 CHAN KOK XUN 6M 4A
43 韩墉晋 HANG YONG JIN 6M 4A
44 许珈彤 KHOR CHIA TONG 6M 4A
45 林欣洁 LIM XIN JIE 6M 4A
46 陈文盈 TANG WEN YING 6M 4A
47 马芳萤 BEH FANG YIN 6K 4A
48 陈泳颖 EUNICE TAN YONG YING 6K 4A
49 刘镇华 GLADWIN LOW JUN FAT 6K 4A
50 韩欣仪 HANG SIN YEE 6K 4A
51 许可甜 KHOR KE TIAN 6K 4A
52 刘彦廷 LAU YAN TING 6K 4A
53 林瑞英 LIM RUI YING 6K 4A
54 刘欣怡 LOW SIN YEE 6K 4A
55 黄丽恩 NG LEE EN 6K 4A
56 余玮晟 OH WEI SHENG 6K 4A
57 傅禧儿 POH XI ER 6K 4A
58 陈扬洋 TAN YANG YANG 6K 4A
59 张芯潆 TIEW SHIN YING 6K 4A
60 黄婉琦 WONG WAN QI 6K 4A
61 伍珧焯 NG YU JOE 6B 4A
62 张莹萍 TEOH YIN PENG 6H 4A
63 陈迦勒 CALEB TANG 6U 4A
64 李裔欣 LEE YIK SHIN 6M 3A
65 卢佩贝 LU PEI PEI 6M 3A
66 丘懿晴 CHEW YI QIN 6K 3A
67 方芷柔 FONG SHI YEOW 6K 3A
68 谢泳琪 JOANNE CHIAH YONG QI 6K 3A
69 江嘉琪 KUNG JIA QI 6K 3A
70 刘维婷 LAU WEI TING 6K 3A
71 李莹盈 LI YIN YIN 6K 3A
72 林燊辉 LIM SHEN HUI 6K 3A
73 胡安琪 OH AN GIE 6K 3A
74 王心怡 ONG SIN YI 6K 3A
75 黄梓航 OOI ZHE HANG 6K 3A
76 潘志汶 PHUA CHEE BOON 6K 3A
77 陈凌萱 TANG LIN  XUAN 6K 3A
78 张欣柔 TEOH XIN ROU 6K 3A
79 林珈欣 LIM JIA SING 6B 3A
80 林诗群 LIM SHI QUN 6B 3A
81 林政宽 LIM ZHENG KUAN 6B 3A
82 王凯萱 ONG KAI SIAN 6B 3A
83 黄君莲 OOI JUN LIAN 6B 3A
84 陈靖焜 TAN CHIN JIANG 6B 3A
85 张芊芊 TIEN QIAN QIAN 6B 3A
86 叶淑真 YEAP SU CHIN 6B 3A
87 甄德俊 CHAN TEIK CHUN 6H 3A
88 海利 MUHAMMAD HAIRI ISKANDAR 6H 3A
89 何纬烽 HOR WY FONG 6U 3A
90 郑骏杰 CHANG CHUN KIT 6K 2A
91 李欣柔 LEE XIN ZHOU 6K 2A
92 王思敏 ONG SZE MIN 6K 2A
93 王嘉乐 SIMON ONG CHIA LER 6K 2A
94 陈靖航 CHIN JING HANG 6K 2A
95 朱雪莹 CHOO SHUE YING 6B 2A
96 吴芊蕴 GOH JIE YUN 6B 2A
97 林凯靖 LIM KAI JIN 6B 2A
98 陈政维 TAN CHENG  WEI 6B 2A
99 陈为财 TAN WEI CHOY 6B 2A
100 陈颐嘉 TAN YI JIA 6B 2A
101 陈乙豪 TAN ZHE HAO 6B 2A
102 郑智伟 TEH ZHI WEI 6B 2A
103 张凯伦 TEOH KAI LUN 6B 2A
104 叶芷瑜 YAP ZHI YEE 6B 2A
105 叶峻成 YEAP CHUN JIN 6B 2A
106 叶星惠 YEAP SIN HOOI 6B 2A
107 郭彦宏 KOK YAN HONG 6H 2A
108 刘凯渲 LOW KAI XUAN 6H 2A
109 陈美清 TAN MEI QING 6H 2A
110 容定伟 YONG TING WEI 6H 2A
111 周承宽 CHEW CHENG KUAN 6K 1A
112 林柔伶 LIM JO NING 6K 1A
113 林祉漩 LIM TZI XUAN 6K 1A
114 伍敏嘉 NG MIN JIA 6K 1A
115 伍奕准 NG YU JUN 6K 1A
116 陈锐衔 TAN JIUH SEANG 6K 1A
117 陈淑慧 CHAN SHU HUEY 6B 1A
118 韩宇程 HANG YU CHENG 6B 1A
119 邱育君 HIEW YU QUEEN 6B 1A
120 罗惠惠 LAU HUI HUI 6B 1A
121 李沁惠 LEE JING HUI 6B 1A
122 林可滢 LIM KER YING 6B 1A
123 林思敏 NATELY LIM SI MINE 6B 1A
124 陈勇延 TAN YONG YAN 6B 1A
125 郑振川 TEH ZHEN CHUAN 6B 1A
126 赵爱娜 TEOH AI NA 6B 1A
127 张明延 THEAW MING YIEN 6B 1A
128 吴泽凯 GOH CHEE KHAI 6H 1A
129 康宏亮 KH`NG HONG LIANG 6H 1A
130 林善颖 LIM SYAN YING 6H 1A
131 林忆彬 LIM YI BIN 6H 1A
132 林盈盈 LIM YING YING 6H 1A
133 林煜航 LIM YIT HAN 6H 1A
134 罗正杰 LOH ZHEN JIEH 6H 1A
135 刘惠婷 LOW HUI YING 6H 1A
136 黎乙泽 LOY YU ZE 6H 1A
137 陈迪威 TAN DICK WAI 6H 1A
138 陈惠汶 TAN HUI WEN 6H 1A
139 郑嘉庆 TEH JIA QING 6H 1A
140 张菁菁 TEW JING JING 6H 1A
141 邝紫宁 KONG ZI NING 6B L
142 高清姜 KU CHING KIANG 6B L
143 梁智扬 LEONG TZE YANG 6B L
144 谢学亮 CHEAH ZHE LIANG 6H L
145 余翔泰 JEE SIANG THAI 6H L
146 梁伟埕 LEONG WEI CHEN 6H L
147 贝伟纶 POY WEI LUN 6H L
148 刘姣柔 LOW CHIA JOE 6U L
149 陈亮 CHIN LIANG 6U L
150 张嘉恩 ELAINE TEOH JIA EN 6U L

Sunday, 8 January 2012

领取2011年毕业特刊

致:2011 年全体毕业班学生

日期:18-01-2012

时间:8:00a.m.至9:00a.m.

地点:多元化礼堂


备注 : 1。如在上述时间不能到校领取者请向陈副校长索取。
            2。无法到校领取者可委托他人代为领取